Kas ir ļaunuma ass?

“Ļaunuma ass” ir termins, ko lieto, lai aprakstītu valstis Irāku, Irānu un Ziemeļkoreju. Šo frāzi ieviesa prezidents Džordžs Bušs savā 29. gada 2002. janvāra uzrunā par stāvokli Savienībā. Trīs valstis tika grupētas kā draudi ASV, kas spēj veikt terorismu un kodoluzbrukumu.
Runas autors Deivids Frums izstrādāja šo frāzi, aprakstot Irāku, Irānu un Ziemeļkoreju rakstītajā runā kā “naida asi”. Pēc tam Džordža Buša mutiskās runas laikā termins tika mainīts uz “ļaunums”. Frāze balstījās uz vēsturisko piemēru par Amerikas ienaidniekiem Otrā pasaules kara laikā, ass lielvarām: Vāciju, Japānu un Itāliju.

Frāzi “Ļaunuma ass” Frums izstrādāja Džordžam Bušam, lai daiļrunīgi un spēcīgi pamatotu karu. Frums izmantoja piemēru no prezidenta Franklina Rūzvelta 8. gada 1941. decembra runas Amerikas Savienotajām Valstīm, kas viņus ieveda karā. Viņš izmantoja šo frāzi, lai attēlotu augošo kodolieroču ienaidnieku kultūru, ar ko saskaras ASV, un galvenokārt atradās Irākā. Šo termiņu uz Irānu un Ziemeļkoreju paplašināja Bušs un Frums ar mērķi nepieļaut, ka šie režīmi apdraud Ameriku un tās sabiedrotos.

Šis termins tika izmantots, lai precīzi noteiktu šos kopīgos ASV ienaidniekus un apvienotu valsti, lai atbalstītu karu pret terorismu. Irānu, Irāku un Ziemeļkoreju Savienības stāvokļa laikā Bušs attēloja kā tādas, kurām pieder kodolieroči, un tās tika apvienotas kā galvenie teroristu aktos un uzbrukumos kūdītāji. Daudzi šo runu nosaukuši par Džordža Buša attaisnojumu viņa politikai “Karš pret terorismu”, savukārt citi to uzskatīja par stingru prezidenta paziņojumu, reaģējot uz pieaugošo Irānas, Irākas un Ziemeļkorejas karadarbību.

Bušs savā uzrunā par stāvokli Savienībā nosodīja Ļaunuma asi kā totalitārus režīmus, kas uzkrāj masu iznīcināšanas ieročus. Viņš apsūdzēja šīs valstis par to, ka tās noliedz savas tautas brīvību, noraida starptautiskās pārbaudes un kultivē nervu gāzi un Sibīrijas mēri. Bušs ilustrēja trīs valstis kā nopietnas un pieaugošas briesmas.

Gados pēc uzrunas par stāvokli Savienībā daži ir mēģinājuši pievienot sarakstam valstis, tostarp Kubu, Lībiju un Sīriju. Tomēr 2002. gadā runa bija domāta kā skaidrs Džordža Buša brīdinājums pret Irānas, Irākas un Ziemeļkorejas rīcību.