Kas ir vektora voltmetrs?

Vektora voltmetrs ir elektriskās pārbaudes iekārtas veids, kas parāda gan līmeni, gan fāzes starpību starp pirmo un otro ieeju. Tas ir specializēts voltmetrs, kas spēj izmērīt vektora īpašības. Vektoru voltmetrs ir daļa no plaša testa iekārtu klāsta, kas pazīstams kā vektoru mērītāji. Vektoru skaitītāji parasti ir atrodami elektriskās dizaina laboratorijās un īpašos uzraudzības paneļos.

Vektors un skalārs ir divi izplatīti dažādu entītiju reālās pasaules daudzumu attēlojumi. Skalārajai vienībai nav virziena, vai arī virziens ir norādīts. Piemēram, 11 mārciņas (5 kg) masai, skalāram, būs 5 kg svars, vektors. 5 kg svara virziens tiek uzskatīts par lejupvērstu, un objekta svars ir arī vektors, jo svars ir spēks, kas vērsts uz leju.

Skalārajiem lielumiem ir tikai lielums, savukārt vektora lielumiem ir gan lielums, gan virziens. Ja 1.5 voltu (V) akumulatora spriegumu mēra ar voltmetru, rezultāts tiek nolasīts kā “pozitīvs 1.5 V”. Ja sērijveidā tiek mērīts cits akumulators, rezultāts var tikt nolasīts kā “pozitīvs 3.0 V”. Ja viens akumulators virknes savienojumā ir apgriezts, rādījums kļūst par 0 V. To sauc par vektora atcelšanu.

Vektoru atcelšana notiek, ja tiek summēti divi vienāda lieluma, bet pretējā virziena vektori. Vektori var pievienot vai atcelt viens otru pilnībā vai daļēji. Reālās pasaules vektori nebūs tieši fāzē vai ārpusfāzē. Fāzu starpība būs no 0 līdz 360 grādiem.

Vektoru voltmetrs spēj izmērīt vektoru starpību starp diviem sprieguma avotiem. Viens piemērs ir trīsfāzu barošanas avots, kur trim izejām ir 120 grādu fāžu starpība attiecībā pret otru. Vektora voltmetrs varēs apstiprināt fāzes starpību starp izejām. Var iegūt arī tā saukto fāzes-nulles spriegumu.

Reaktīvie komponenti elektriskajās un elektroniskajās shēmās rada fāzes nobīdi laikā mainīgajos signālos. Fāzes nobīde var būt no 0 līdz 360 grādiem. Strāvām un spriegumiem kondensatoros vai kondensatoros un induktoros parasti ir 90 grādu fāzes atšķirības. Šie reaktīvie komponenti dažādās ķēžu kombinācijās rada plašu iespējamo fāzu atšķirību diapazonu dažādās frekvencēs.
Vēl viens vektora voltmetra lietojums ir elektronisko pastiprinātāju frekvences un fāzes reakcijas mērīšana. Iekārtas frekvences reakciju var uzzīmēt, mērot un attēlojot ieejas un izejas līmeņus dažādās testa frekvencēs. Mērot ieejas un izejas fāzes attiecības dažādās frekvencēs, fāzes reakciju var arī attēlot kā ceļvedi, ieviešot papildu ķēdes posmus, lai iegūtu vēlamos vispārējos raksturlielumus.