Kādi ir dažādi veselo skaitļu veidi?

Ir vairāki dažādi veidi, kā aplūkot veselus skaitļus, un līdz ar to ir vairāki dažādi veidi, kā tos klasificēt tipos. Veselus skaitļus dažreiz sauc par “veseliem skaitļiem”, atsaucoties uz faktu, ka vesels skaitlis apzīmē skaitli bez daļskaitļa vai decimāldaļas. Šos skaitļus var attēlot uz skaitļu līnijas, un tie nav abstrakti, piemēram, tā sauktie “irracionālie skaitļi”. Piemēram, trīs ir vesels skaitlis, savukārt 5.87 nav, jo tas ir attēlots ar decimāldaļu, un neviens nav ¾. π ir iracionāla skaitļa piemērs.

Viena lieta, kas jāapzinās, apspriežot veselus skaitļus, ir tas, ka terminoloģija, kas aptver šos skaitļus, matemātikas kopienā nav standartizēta. Cilvēki var lietot vienu un to pašu terminu, lai atsauktos, piemēram, uz dažādām skaitļu kopām. TJG Online lasītājiem matemātikas stundā ir ieteicams izvēlēties definīciju, ko izmanto instruktors.

Viena izplatīta grupēšana ir kopas {1, 2, 3…} nenegatīvi vai pozitīvi veseli skaitļi. Šis komplekts sniedzas līdz bezgalībai tiem, kam ir nedaudz brīva laika un kuriem patīk skaitīt. Daži cilvēki šajā kopā iekļauj arī 0, lai gan 0 tehniski nav ne pozitīvs, ne negatīvs, kopai {0, 1, 2, 3…}. Cilvēki var arī lietot terminu “dabiskie skaitļi”, lai apzīmētu visu pozitīvo skaitļu kopu, un daži cilvēki šajā terminā iekļauj skaitli nulle, bet citi to nedara.

Cits vesela skaitļa veids ir negatīvs vesels skaitlis. Negatīvie veseli skaitļi ir atrodami kopā {-1, -2, -3…}. Arī negatīvo skaitļu kopa pēc būtības ir bezgalīga. Negatīva vesela skaitļa piemērs var būt skaitlis, piemēram, -37 vai -9,520.
Visu veselo skaitļu kopu, tostarp pozitīvos skaitļus, negatīvos skaitļus un nulli, var vienkārši saukt par “veseliem skaitļiem”, lai gan tas dažkārt var radīt neskaidrības, jo daži cilvēki var pieņemt, ka viens attiecas tikai uz pozitīvo skaitļu kopu. . Matemātikā burtu Z dažreiz izmanto, lai simbolizētu pilnu veselu skaitļu kopu. Z apzīmē Zahren, vācu vārds “skaitlis”, atspoguļojot vācu matemātiķu ietekmi uz matemātikas terminoloģiju. Z ir visaptverošs termins, kas ietver visus skaitļus, kas tiek atzīti par veseliem skaitļiem.

Šie skaitļi ir matemātikas pamatelementi. Pozitīvo veselo skaitļu kopu, neskaitot nulli, cilvēki ir izmantojuši tūkstošiem gadu. Nulle patiesībā ir salīdzinoši nesens ievads matemātikas pasaulē, un tas izrādījās revolucionārs. Spēja attēlot nulli pavēra ceļu progresīvas matemātikas, piemēram, algebras, attīstībai.