Kādi ir daži klonēšanas veidi?

Klonēšana ir termins, ko lieto gan tradicionālajā bioloģijā, gan biotehnoloģijā. Tradicionālajā bioloģijā klonēšana notiek dabiski dabā daudzu aseksuālu augu, baktēriju un kukaiņu sugu vidū, kur kā vairošanās veids tiek radītas identiskas organisma ģenētiskās kopijas. Aseksuālā klonēšanas gadījumā vienīgā diferenciācija notiek nejaušas mutācijas rezultātā, nevis dažādu DNS sajaukšanās rezultātā. Biotehnoloģijā šo terminu lieto, lai apzīmētu veselu organismu vai DNS vai organisma daļas tīšu klonēšanu. Tieši šo pēdējo definīciju lielākā daļa cilvēku domā, runājot par dažādiem klonēšanas veidiem.

Biotehnoloģijā ir trīs galvenie klonēšanas veidi: reproduktīvā klonēšana, terapeitiskā klonēšana un DNS klonēšana. Lai gan lielākā daļa cilvēku un plašsaziņas līdzekļu iztēli ir aizrāvuši ar reproduktīvo klonēšanu, iesaistīto organismu lieluma un izteiktās pretestības dēļ, patiesībā citi klonēšanas veidi mūsdienās ir daudz izplatītāki.

Reproduktīvā klonēšana ir visa organisma vai vismaz šī organisma kodola DNS klonēšana. Tas ļauj būtībā atjaunot augu, dzīvnieku vai citu organismu no tā paša pamatmateriāla, lai gan, protams, vides faktori var mainīt pašu organismu īstermiņā vai ilgtermiņā. Reproduktīvā klonēšana ir viens no aizraujošākajiem klonēšanas veidiem lielākajai daļai cilvēku, jo tas ir tas, kas mums deva dzīvniekus, piemēram, slaveno aitu Doliju, un tas visvairāk aizrauj cilvēku sapņus un bailes no klonēšanas tehnoloģijām kopumā.

Reproduktīvā klonēšana darbojas, no avota šūnas paņemot mazliet ģenētiskā materiāla un pārnesot to uz olu, kurai ir noņemts kodols. Tas padara olu par sava veida tukšu šīferi, uz kura var uzdrukāt pārnesto ģenētisko materiālu. Šo procesu sauc par somatisko šūnu kodola pārnesi, un, lai gan tas joprojām ir tālu no perfekta, pēdējos gados ir sperti lieli soļi, kas ļauj to īstenot ar salīdzinoši augstu panākumu līmeni, salīdzinot ar pat dažiem gadiem. Reproduktīvā klonēšana ir saskārusies ar sīvu pretestību no daudzām grupām, no kurām dažas iebilst pret to reliģisku iemeslu dēļ, dažas no kurām iebilst pret to, jo nav pilnīgas izpratnes par sekām, un dažas no kurām iebilst pret to, jo uzskata to par nedabisku kopumā. sajūtu.

Vēl viens no klonēšanas veidiem, terapeitiskā klonēšana, ir veids, kas paredzēts, lai sniegtu mums gatavu cilmes šūnu avotu, ko var izmantot dažādās terapeitiskās situācijās. Terapeitiskā klonēšana ietver cilvēka embriju klonēšanu, no kuriem pēc aptuveni piecām dienām var iegūt cilmes šūnas. Tā kā šo šūnu savākšanas process iznīcina embriju, tas ir viens no diviem klonēšanas veidiem, kas ir izraisījis vispretrunīgākos strīdus, jo daži cilvēki to uzskata par potenciālās dzīvības iznīcināšanu un līdz ar to amorālu.

DNS klonēšana jeb rekombinantā DNS klonēšana ir vismazāk strīdēta no klonēšanas veidiem, kad tiek klonēts tikai neliels DNS fragments. DNS klonēšana notiek tādā kā baktēriju plazmīdā, kas atkārtojas pati par sevi. DNS klonēšana ir svarīga cilvēka genoma izpētes sastāvdaļa, un, tā kā tā neskar tādus sarežģītus jautājumus kā embrija iznīcināšana vai augstākas dzīvības formas radīšana, tā ir palikusi salīdzinoši bezproblēma plašākā pasaulē kopš tās izstrādes. 1970. gadi.