Kas bija austeru karš?

Austeru karš bija teritoriāla kauja, kas sākās 1630. gados un ilga vairāk nekā 200 gadus, lai gan iesaistītās puses periodiski pārtrauca karadarbību. Austeru karu notikumiem bija liela nozīme Amerikas vēsturē, jo ilgstošais strīds liecināja par nepieciešamību pēc organizētākas valdības 1700. gadu beigās, kā rezultātā tika izstrādāta konstitūcija. Lai gan Austeru karš nebija vienīgais, kas bija atbildīgs par lēmumu izveidot konstitūciju pavisam jaunai valstij, tas noteikti bija pamudinājums.

Austeru kara saknes meklējamas zemes piešķiršanas politikā Anglijas pakļautajās Amerikas kolonijās, kurās monarhs kolonistiem izgrieza jaunās valsts gabalus. Karalis Čārlzs I 1632. gadā piešķīra Merilendas kolonijai visu Potomakas upi, kas ir neparasti atkāpšanās no konvencijas. Parasti, kad divas kolonijas robežojas ar upi, upe tika sadalīta pa vidu, ļaujot abām pusēm piekļūt. Kaimiņos esošā Virdžīnijas kolonija bija saniknota par to, ko tā uzskatīja par negodīgu zemes piešķiršanu, un tika sagatavots posms austeru karam.

Austeres bija vieni no ievērojamākajiem Potomakas iemītniekiem, lai gan upē atradās arī zivis, un to izmantoja kā laivu un liellaivu pārvietošanās līdzekli. Iegūstot kontroli pār visu Potomaku, Merilenda bija paveikusi diezgan ekonomisku apvērsumu. Virdžīnija kā kompensāciju pieprasīja tiesības uz daļu Česapīka līča, un kādu laiku abām pusēm bija nemierīgs pamiers.

Tomēr Virdžīnijas iedzīvotāji sāka pārkāpt robežlīgumu, atskanēja šāvieni un tika risinātas sarunas, cenšoties atrisināt strīdu. Merilenda nevēlējās atteikties no savas kontroles pār Potomaku, un līdz pat Amerikas revolūcijai šajā apgabalā vairākkārt notika klusas cīņas. Pēc revolūcijas bijušās kolonijas uz īsu brīdi būtībā bija beztiesiskas un bez valdības, un pieaugošais austeru karš skaidri parādīja, ka ir nepieciešama kāda organizācija, kā rezultātā kolonijas ierosināja nosūtīt delegātus uz Konstitucionālo konventu, lai izstrādātu un apstiprinātu Amerikas konstitūciju. izstrādāt likumus, ko varētu izmantot šādu jautājumu risināšanai.

1800. gados Austeru kara būtība mainījās. Tā vietā, lai tas būtu teritoriāls strīds starp divām kaimiņvalstīm, tas pārvērtās par cīņu starp valdību un negodīgiem austeru novācējiem. Kad 1880. gados apgabalā nolaidās zemessūcēji, valdība izsūtīja liellaivas un citus kuģus, lai mēģinātu kontrolēt situāciju, un uzliesmoja īsa vardarbības epizode. Konflikti starp štata valdību un zvejniekiem turpinājās 1940. gados, parādot, cik ilgi cilvēki bija gatavi iet, lai piekļūtu precei.